Usługi cmentarne

W Państwa imieniu zakupimy plac pod nowy grób i przygotujemy go do pochówku.
Przygotujemy istniejące groby do chowania.  

Świadczone przez nas usługi cmentarne obejmują:  kopanie grobów, murowanie grobów, ekshumacje, obniżenie szczątków tzw. pogłębienie, przygotowanie fundamentów pod pomniki.

Wykonywanie grobów

 Wykonujemy zarówno groby ziemne jak i murowane.
Ziemny to tradycyjny i jednocześnie tańszy rodzaj grobu.

Grób murowany przygotowywany jest metodą murowania betonowych bloczków wzmacnianych elementami z żelbetonu.
Nasza firma zapewnia kompleksowe usługi kamieniarskie w tym nagrobki jedno, dwu oraz wieloosobowe, piwniczki nagrobkowe. Świadczymy również usługi remontowe grobowców jak również nagrobków.W zależności od potrzeb realizujemy groby do pochówków tradycyjnych lub urnowych.

Ekshumacje

Ekshumacja jest to czynność polegająca na wydobyciu ciała lub szczątków Osoby Zmarłej z jednego grobowca i przetransportowanie ich w inne miejsce pochówku. Najczęstszymi powodami wykonania ekshumacji jest pragnienie zgromadzenia wszystkich bliskich zmarłych w rodzinnym grobowcu, bądź też wiąże się to ze zmianą miejsca zamieszkania najbliższej rodziny.

Kwestie związane z ekshumacjami reguluje ustawa zawarta w Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295. Zgodnie z jej art. 15 ust. 1 pkt 1 „ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego”. W pierwszej kolejności osobami uprawnionymi do decyzji o powtórnym pochówku są żyjący małżonek, dzieci, wnuki.

Zakład Pogrzebowy Acheron zapewnia kompleksową organizację ekshumacji – zaczynając od pomocy w sprawach urzędowych, poprzez wydobycie ciała bądź szczątków Osoby Zmarłej – aż do ponownego jej pochowania w miejscu wyznaczonym przez rodzinę.

Ekshumacje zasadniczo mogą odbywać się od 16 października do 15 kwietnia. W szczególnych przypadkach mogą być przeprowadzane w innym terminie jedynie za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Aby dokonać ekshumacji konieczne są zezwolenia z zarządu cmentarza, na którym znajduje się Osoba Zmarła oraz na którym ma się odbyć kolejny pochówek. Ponadto trzeba uzyskać pozwolenie na wykonanie ekshumacji z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.